DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

LỆ PHÍ

1

Nguyễn Hồ Việt

Hà Nội

5

2

Vũ Văn Long

Bắc Ninh

0

3

Võ Trọng Tài

TP HCM

5

4

Võ Trường Giang

Kiên Giang

0

5

Nguyễn Hoài Văn

Khánh Hòa

5

6

Trần Hữu Trí

Bình Thuận

0

7

Nguyễn Văn Anh

Bình Thuận

5

8

Trần Văn Quân

Bà Rịa - Vũng Tàu

5

9

Nguyễn Tuấn Anh

Hải Phòng

0

10

Hiếu Minh Vũ

Đồng Tháp

0

11

Nguyễn Đạo Đức

Kiên Giang

5

12

Nguyễn Anh Tuấn

Hà Nội

0

13

Trần Hưng

Nam Định

5

14

Hà Vũ Linh

Đà Nẵng

5

15

Trương Anh Dũng

Kiên Giang

5

16

Đoàn Minh Cường

Trà Vinh

0

17

Tienngoctran111@gmail.com

Đà Nẵng

1

18

Nguyễn Thái An

Bà Rịa - Vũng Tàu

1

19

Phạm Huy Đằng (huy Đằng)

Kon Tum

5

20

Nguyễn Trần Vũ

Bình Thuận

5

21

Nguyễn Văn Giang

Kiên Giang

0

22

Bùi Thanh Lang

Đà Nẵng

0

23

Nguyen Quoc Huy

Bình Thuận

5

24

Nguyễn Văn Mẫn

TP HCM

5

25

Trương Nguyễn Anh Huy

TP HCM

1

26

Huynh Van Truyen

Đà Nẵng

5

27

Trương Huỳnh Sơn

Đà Nẵng

5

28

Nguyễn Đông Xuân

An Giang

0

29

Nguyễn Duy Hậu

Tây Ninh

0

30

Nguyen Hai Triều

Tây Ninh

1

31

Huỳnh Ngọc Chênh

Đà Nẵng

5

32

Nguyễn Văn Kỳ Nam

An Giang

5

33

Cao Hải Minh

TP HCM

0

34

Nguyễn Trọng Sách

Nghệ An

4

35

Phan Minh Tâm

Tiền Giang

5

36

Nguyễn Văn Tuấn

TP HCM

5

37

Phạm Hồng Phương

Hà Nội

5

38

Hồ Ngọc Anh Tuấn

Thừa Thiên Huế

5

39

Truong Quoc Trung

TP HCM

0

40

Lê Khắc Quyết

Hà Nội

5

41

Phan Quang Anh

Đà Nẵng

0

42

Nguyễn Thành Nhân

Hà Nội

0

43

Btc

Lâm Đồng

0

44

Hồ Đình Thịnh

Lâm Đồng

5

45

Nguyễn Quỳnh Dao

TP HCM

4

46

Giang Vũ Tuấn Khoa

Bình Thuận

0

47

Dương Đức Khánh

Đà Nẵng

5

48

Phạm Xuân Luynh

Bình Thuận

2

49

Hoàng Văn Phước

Thừa Thiên Huế

5

50

Lê An Khương (lê Khương)

Trà Vinh

5