DANH SÁCH CÁC LOÀI CHIM ĐẶC HỮU VÀ CẬN ĐẶC HỮU

STT

Tên tiếng Anh

Tên Tiếng Việt

1

Tonkin Partridge

Gà so Bắc Bộ

2

Vietnamese Pheasant

Gà lôi lam

3

Black-crowned Fulvetta

Lách tách gáy đen

4

White-throated Wren Babbler

Khướu đuôi cụt

5

Orange-breasted Laughingthrush

Khướu ngực hồng

6

Chestnut-eared Laughingthrush

Khướu Konkakinh

7

Golden-winged Laughingthrush

Khướu Ngọc Linh

8

Collared Laughingthrush

Khướu đầu đen má xám

9

Grey-crowned Crocias

Mi Langbian

10

Vietnamese Greenfinch

Sẻ thông họng vàng

11

Orange-necked Partridge

Gà so cổ hung

12

Annam Partridge

Gà so trung bộ

13

Germain's Peacock Pheasant

Gà tiền mặt đỏ

14

Crested Argus

Trĩ Sao

15

Ward's Trogon

Nuốc hồng

16

Black-hooded Laughingthrush

Khướu đầu đen

17

White-cheeked Laughingthrush

Khướu đầu xám

18

Red-winged Laughinngthruh

Khướu cánh đỏ

19

Short-tailed Scimitar Babbler

Khướu mỏ dài

20

Sooty Babbler

Khướu đá mun

21

Grey-faced Tit Babbler

Chích chạch má xám

22

Broad-billed Warbler

Chích mỏ rộng

23

Yellow-billed Nuthatch

Trèo cây mỏ vàng